Sunday, March 5, 2017

Ďurčanský Ferdinand

Ďurčanský Ferdinand, 1906—1974, sl. fašist. politik; představitel nejreakčnčj-šiho, protič. křídla HSES; 1939-40 min. zahr. klerofašist. sl. státu, inspi-rátor a realizátor akcí proti SNP. Před osvobozením Slovenska uprchl na Západ. 1947 odsouzen Nár. soudem v nepřítomnosti jako válečný zločinec k trestu smrti. Po 1945 organizátor akcí luďácké emigrace proti CSSR. Durdík Josef, 1837-1902, č. burž filozof a estetik; představitel herbar-tismu, propagátor darwinismu. Propracoval moderní č. filoz. terminologii. Jeho polit, postoje byly konzervativní. Durdík Pavel, 1843-1903, č. lékař a cestovatel. Sedm let působil jako voj. lékař v tehdejší Nizozemské vých. Indii (Indonésii). Studoval život Bataků a Niasanů; jeho sbírky jsou uloženy v Náprstkově muzeu. Hl. díla Pět let na Sumatře, O domácím životě Niasovcu.

No comments:

Post a Comment